PlusVriend

PlusVriend ondersteunt vriendschappen bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het hebben van sociale contacten is voor hen een belangrijke ondersteuning bij hun herstel. PlusVrienden stellen zich dienstbaar en gelijkwaardig op ten aanzien van elkaar en gaan samen op pad

Meer info op de website van Uilenspiegel vzw

Deze webpagina is in opbouw

Meer info op de website van UilenSpiegel vzw